Pomůžu Vám využívat svůj potenciál na 100% metodou objasnění hodnot – motivace a odkrýváním talentů – silných stránek.

Úspěch projektu není jen o kvalitě produktu nebo služby, a je dobře, že se poslední dobou stává trendem zabývat se i lidmi, kteří jsou součástí projektu a zapojením jejich potenciálu – na prvním místě to jsou leadři, kteří umějí vést, inspirovat a přitahují k sobě další šikovné lidi, se kterými tvoří funkční a spolupracující tým.

Má práce je objevovat a podporovat růst potenciálu.

Pracuji metodou pozorování, testování a vedení aplikovatelnou pro každou situaci, ať už se mého kurzu účastníte jako jednotlivec, manažer s týmem, nebo majitel firmy.

Jak pracuji

Analýza

Mapuji si terén. Testuji a definuji hodnoty, motivaci, talenty a silné stránky.

Strategie

Konzultujeme výsledky a navrhuji řešení, jak na 100% využívat potenciál hodnot a talentů.

Spolupráce

Stmeluji. Předávám uplatnění a pochopení vlastní jedinečnosti a výjimečnosti.

Udržitelnost

Dělím se o praktické tipy, jak udržet produktivitu a efektivitu dlouhodobě.

Moje kurzy

jsou praktické a živé díky mým vlastním prožitým zkušenostem a obohacené zkušenostmi nasbíranými během 20 leté praxe.

Témata moji specializace:

 • Odhalení hodnot a motivace
 • Odkrývání talentů a silných stránek
 • Typologie klienta aneb povahové profily lidí
 • Psychologie obchodu
 • Umění telefonovat
 • Jak správně plánovat čas a nebýt líný

Jsem jednotlivec

Chci poznat své talenty, silné a slabé stránky a nastartovat svou kariéru.

Jsem manažer týmu

Chci poznat potenciál svého týmu a vybudovat efektivní a produktivní tým.

Jsem majitel firmy

Chci vybudovat svoji firmu s lidmi, kteří sdílejí mou vizí a aktivně ji rozvíjejí.

Nástroje a metodika

Odhalení hodnot a motivace

Dlouholetým průzkumem v instituci Barret Value Centrum byl vytvořen seznam 55 hodnot, které ovlivňují naše vnímání preferencí, úspěchu a jsou motivem našich rozhodnutí.

Jsem jedna z 11 lektorů v České republice s licencí, kteří tuto metodu mohou používat.

Cíl

Objasním Vám význam Vašich hodnot, jakou roli hrají ve Vašem životě, ve vztazích, jaký mají dopad na Vaše zdraví, ve výběru kariéry, ve stanovování si cílů, v rozhodování se, ať už v tom pracovním nebo osobním.

Poznat vlastní soubor hodnot můžete jednoduchým testem, který Vám pomůže

 • lépe rozumět sobě a své vnitřní motivaci
 • zjistit, co tě dělá šťastným
 • rychle a efektivně se rozhodovat
 • kriticky myslet

Poznat soubor hodnot druhých lidí Vám pomůže

 • mít s druhými lepší vztahy
 • mít více pochopení pro druhé lidi
 • umět lépe komunikovat a mít méně konfliktů 
 • lépe rozumět společnosti, ve které žijeme

Odkrývání talentů a silných stránek

Metoda CliftonStrengths představuje 40 let zkušeností a výzkumu společnosti Gallup v oblasti talentů, silných stránek a poradenství v oblasti rozvoje zaměstnanců a manažerů ve více než 100 zemích. Testováno bylo více než 2 miliony lidí. Bylo definováno 34 talentů.

Cílem výzkumu je prokázat souvislost mezi produktivitou, spokojeností a naplňováním potenciálu talentů, že lepších výsledků dosahují jedinci, kteří mají možnost využívat svých silných stránek místo toho, aby se jen zlepšovali v těch slabých.

Poznat své silné stránky a talenty pomocí testu CliftonStrengths Vám pomůže,

 • odhalit Vaši jedinečnost a výjimečnost
 • identifikovat 10 nejsilnějších talentů
 • rozvíjet silné stránky
 • najít pracovní uplatnění
 • identifikovat si i své slabé stránky

Cíl

Vytvořím Vám osobní profil, navedu Vás a naučím techniky, jak rozvíjet jednotlivé talenty a silné stránky, abyste dosáhli očekávaných cílů a byli úspěšní v tom, do čeho se chcete pustit. A současně znali i své slabé stránky, abyste věděli, jakého parťáka potřebujete.

Každý je originál. Každý v něčem vyniká. Každý má potenciál být v určité oblasti úspěšný. Pomůžu Vám to odhalit.